Logo

Sản phẩm

Giá bán: 23.350.000 vnđ

Điều hòa âm trần Daikin cassette 1 chiều FCNQ18MV1 18000BTU

Model: FCNQ18MV1/RNQ18MV1

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 27.950.000 vnđ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ21MV1 21000BTU

Model: FCNQ21MV1/RNQ21MV1

Công suất: 21.000BTU

Giá bán: 30.450.000 vnđ

Điều hòa âm trần Daikin cassette 1 chiều FCNQ26MV1 công suất 26000BTU

Model: FCNQ26MV1/RNQ26MV1(Y1)

Công suất: 26.000BTU

Giá bán: 31.450.000 vnđ

Điều hòa âm trần Daikin cassette 1 chiều FCNQ30MV1 công suất 30000BTU

Model: FCNQ30MV1/RNQ30MV1(Y1)

Công suất: 30.000BTU

Giá bán: 36.150.000 vnđ

Điều hòa âm trần Daikin cassette 1 chiều FCNQ36MV1 36000BTU

Model: FCNQ36MV1/RNQ36MV1(Y1)

Công suất: 36.000BTU

Giá bán: 39.850.000 vnđ

Điều hòa âm trần Daikin cassette 1 chiều FCNQ42MV1 42000BTU

Model: FCNQ42MV1/RNQ42MY1

Công suất: 42.000BTU

Giá bán: 42.950.000 vnđ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ48MV1 48000BTU

Model: FCNQ48MV1/RNQ48MY1

Công suất: 48.000BTU

Giá bán: liên hệ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V 42.000BTU

Model: FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V

Công suất: 42.000BTU

Giá bán: 28.850.000 vnđ

Điều hòa Daikin Inverter FCQ50KAVEA/RZR50MVMV 18000 BTU 1 chiều

Model: FCQ50KAVEA/RZR50MVMV

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 37.150.000 vnđ

Điều hòa Daikin Inverter FCQ71KAVEA/RZR71MVMV 24000 BTU 1 chiều

Model: FCQ71KAVEA/RZR71MVMV

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 45.450.000 vnđ

Điều hòa Daikin Inverter FCQ100KAVEA/RZR100MVM(Y) 36000 BTU 1 chiều

Model: FCQ100KAVEA/RZR100MVM(Y)

Công suất: 36.000BTU

Giá bán: 47.450.000 vnđ

Điều hòa Daikin Inverter FCQ125KAVEA/RZR125MVM(Y) 42000 BTU 1 chiều

Model: FCQ125KAVEA/RZR125MVM(Y)

Công suất: 42.000BTU

Giá bán: 52.450.000 vnđ

Điều hòa Daikin Inverter FCQ140KAVEA/RZR140MVM(Y) 48000 BTU 1 chiều

Model: FCQ140KAVEA/RZR140MVM(Y)

Công suất: 48.000BTU

Giá bán: 34.550.000 vnđ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều 24000BTU FCQ71KAVEA

Model: FCQ71KAVEA/RQ71MV1

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 40.750.000 vnđ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ100KAVEA

Model: FCQ100KAVEA/RQ100MV1(Y1)

Công suất: 30.000BTU

Giá bán: 47.450.000 vnđ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ125KAVEA

Model: FCQ125KAVEA/RQ125MV1(Y1)

Công suất: 36.000BTU

Giá bán: 51.150.000 vnđ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ140KAVEA

Model: FCQ140KAVEA/RQ140MV1(Y1)

Công suất: 50.000BTU

Giá bán: 31.550.000 vnđ

Điều hòa Daikin Inverter FCQ50KAVEA 18000 BTU 2 chiều

Model: FCQ50KAVEA/RZQS50AV1

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 38.850.000 vnđ

Điều hòa Daikin Inverter FCQ60KAVEA 21000 BTU 2 chiều

Model: FCQ60KAVEA/RZQS60AV1

Công suất: 21.000BTU

Giá bán: 41.450.000 vnđ

Điều hòa Daikin Inverter FCQ71KAVEA/RZR71MVMV 24000 BTU 1 chiều

Model: FCQ71KAVEA/RZQ71LV1

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 47.750.000 vnđ

Điều hòa Daikin Inverter FCQ100LUV1 36000 BTU 2 chiều

Model: FCQ100KAVEA/RZQ100LV1

Công suất: 36.000BTU

Giá bán: 51.850.000 vnđ

Điều hòa Daikin Inverter FCQ125KAVEA 45000 BTU 2 chiều

Model: FCQ125KAVEA/RZQ125LV1

Công suất: 45.000BTU

Giá bán: 55.950.000 vnđ

Điều hòa Daikin Inverter FCQ140KAVEA 48000 BTU 2 chiều

Model: FCQ140KAVEA/RZQ140LV1

Công suất: 48.000BTU