Logo
Giá bán: 30.750.000 vnđ

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 18000BTU

Model: CS-F18DB4E5/CU-B18DBE5

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 35.950.000 vnđ

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 24000BTU

Model: CS-F24DB4E5/CU-B24DBE5

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 40.950.000 vnđ

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều 28000BTU, Model CS-F28DB4E5/CU-B28DBE5

Model: CS-F28DB4E5/CU-B28DBE5

Công suất: 28.000BTU

Giá bán: 45.950.000 vnđ

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 34000BTU

Model: CS-F34DB4E5/CU-B34DBE8

Công suất: 34.000BTU

Giá bán: 49.950.000 vnđ

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 43000BTU

Model: CS-43DB4E5/CU-B43DBE8

Công suất: 43.000BTU

Giá bán: 57.950.000 vnđ

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 50000BTU

Model: CS-F50DB4E5/CU-B50DBE8

Công suất: 50.000BTU