Logo

Sản phẩm

Giá bán: 7.150.000 vnđ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MS-HM25VA 9000BTU

Model: MS-HM25VA

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.350.000 vnđ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MS-HM35VA 12000BTU

Model: MS-HM35VA

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 13.650.000 vnđ

Điều hòa Mitsubishi 1chiều MS-HM50VA 18000BTU

Model: MS-HM50VA

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.150.000 vnđ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MS-HM60VA 24000BTU

Model: MS-HM60VA

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 9.850.000 vnđ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MUY/MSY-GH10VA inverter 9000BTU

Model: MSY-GH10VA/V1

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 11.950.000 vnđ

Điều hòa Mitsubishi 1chiều MUY/MSY-GH13VA inverter 13000BTU

Model: MSY-GH13VA-V1

Công suất: 13000BTU

Giá bán: 19.150.000 vnđ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MUY/MSY-GH18VA inverter 18000BTU

Model: MSY-GH18VA-V1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 11.850.000 vnđ

Điều hoà mitsubishi 2 chiều inverter 10000BTU

Model: MSZ-GH10VA/V1

Công suất: 10000BTU

Giá bán: 13.350.000 vnđ

Điều hoà mitsubishi 2chiều inverter 13000BTU

Model: MSZ-GH13VA/V1

Công suất: 13000BTU