Logo
Giá bán: 7.150.000 vnđ

Điều hoà Carrier 1 chiều 10000BTU

Model: 42/38CUR010

Công suất: 10000BTU

Giá bán: 9.050.000 vnđ

Điều hoà Carrier 1 chiều 12000BTU

Model: 42/38CUR013

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.750.000 vnđ

Điều hoà Carrier 1 chiều 18000BTU

Model: 42/38CUR018

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.950.000 vnđ

Điều hoà Carrier 1 chiều 24000BTU

Model: 42/38CUR024

Công suất: 24000BTU