Logo
Giá bán: 21.150.000 vnđ

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 18000BTU

Model: AUY18A

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 27.750.000 vnđ

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 25000BTU

Model: AUY25A

Công suất: 25.000BTU

Giá bán: 32.150.000 vnđ

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 30000BTU

Model: AUY30A

Công suất: 30.000BTU

Giá bán: 37.950.000 vnđ

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 36000BTU

Model: AUY36A

Công suất: 36.000BTU

Giá bán: 40.450.000 vnđ

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 45000BTU

Model: AUY45A

Công suất: 45.000BTU

Giá bán: 44.850.000 vnđ

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 54000BTU

Model: AUY54A

Công suất: 54.000BTU