Logo

Sản phẩm

Giá bán: 21.150.000 vnđ

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 18000BTU

Model: AUY18A

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 27.750.000 vnđ

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 25000BTU

Model: AUY25A

Công suất: 25.000BTU

Giá bán: 32.150.000 vnđ

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 30000BTU

Model: AUY30A

Công suất: 30.000BTU

Giá bán: 37.950.000 vnđ

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 36000BTU

Model: AUY36A

Công suất: 36.000BTU

Giá bán: 40.450.000 vnđ

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 45000BTU

Model: AUY45A

Công suất: 45.000BTU

Giá bán: 44.850.000 vnđ

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 54000BTU

Model: AUY54A

Công suất: 54.000BTU

Giá bán: 24.450.000 vnđ

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 18000BTU

Model: AUY18R

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 29.350.000 vnđ

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 25000BTU

Model: AUY25R

Công suất: 25.000BTU

Giá bán: 38.450.000 vnđ

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 30000BTU

Model: AUY30R

Công suất: 30.000BTU

Giá bán: 41.950.000 vnđ

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 36000BTU

Model: AUY36R

Công suất: 36.000BTU

Giá bán: 46.750.000 vnđ

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 45000BTU

Model: AUY45R

Công suất: 45.000BTU

Giá bán: 51.450.000 vnđ

Điều hoà âm trần Fujitsu 2 chiều 54000BTU

Model: AUY54R

Công suất: 54.000BTU