Logo

Sản phẩm

Giá bán: 19.550.000 vnđ

Điều hoà âm trần General 1 chiều công suất 12000BTU

Model: AUG12ABAB/AOG12AMAJL

Công suất: 12.000BTU

Giá bán: 22.450.000 vnđ

Điều hoà âm trần General 1 chiều công suất 18000BTU

Model: AUG18ABAB/AOG18ANCK

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 27.250.000 vnđ

Điều hoà âm trần General 1 chiều công suất 25000BTU

Model: AUG25ABAR/AOG25ANAL

Công suất: 25.000BTU

Giá bán: 31.450.000 vnđ

Điều hoà âm trần General 1 chiều công suất 30000BTU

Model: AUG30ABAR/AOG30AMBL

Công suất: 30.000BTU

Giá bán: 39.850.000 vnđ

Điều hoà âm trần General 1 chiều công suất 36000BTU

Model: AUG36ABAS/AOG36APA3L

Công suất: 36.000BTU

Giá bán: 38.850.000 vnđ

Điều hoà âm trần General 1 chiều công suất 45000BTU

Model: AUG45ABAS/AOG45APA3L

Công suất: 45.000BTU

Giá bán: 43.150.000 vnđ

Điều hoà âm trần General 1 chiều công suất 54000BTU

Model: AUG54ABAS/AOG54APA3L

Công suất: 54.000BTU

Giá bán: 23.450.000 vnđ

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 12000BTU

Model: AUG12RBAB/AOG12RMAJL

Công suất: 12.000BTU

Giá bán: 25.450.000 vnđ

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 18000BTU

Model: AUG18RBAB/AOG18RNCKL

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 32.450.000 vnđ

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 25000BTU

Model: AUG25RLDW/AOG25RNAL

Công suất: 25.000BTU

Giá bán: 41.650.000 vnđ

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 30000BTU

Model: AUG30RLDW/AOG30RMBL

Công suất: 30.000BTU

Giá bán: 44.450.000 vnđ

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 36000BTU

Model: AUG36RLC3W/AOG36RPA3L

Công suất: 36.000BTU

Giá bán: 48.850.000 vnđ

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 45000BTU

Model: AUG45RLB3W/AOG45RPA3L

Công suất: 45.000BTU

Giá bán: 54.150.000 vnđ

Điều hoà âm trần General 2 chiều công suất 54000BTU

Model: AUG54RLB3W/AOG54RPA3L

Công suất: 54.000BTU