Logo

Sản phẩm

Giá bán: 14.650.000 vnđ

Điều hòa âm trần Midea 1 chiều MCA3-18CRN1 18.000BTU

Model: MCA3-18CRN1

Công suất: 28.000BTU

Giá bán: 18.950.000 vnđ

Điều hòa âm trần Midea 1 chiều MCD-28CRN1 28.000BTU

Model: MCD-28CRN1

Công suất: 28.000BTU

Giá bán: 25.650.000 vnđ

Điều hòa âm trần Midea 1 chiều MCD-36CRN1 36.000BTU

Model: MCD-36CRN1

Công suất: 36.000BTU

Giá bán: 29.550.000 vnđ

Điều hòa âm trần Midea 1 chiều MCD-50CRN1 48.000BTU

Model: MCD-50CRN1

Công suất: 48.000BTU

Giá bán: 15.750.000 vnđ

Điều hòa âm trần Midea 2 chiều MCA3-18HRN1 18.000BTU

Model: MCA3-18HRN1

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 20.450.000 vnđ

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều MCD-28HRN1 28.000BTU

Model: MCD-28HR1

Công suất: 28.000BTU

Giá bán: 27.050.000 vnđ

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều MCD-36HRN1 36.000BTU

Model: MCD-36HRN1

Công suất: 36.000BTU

Giá bán: 29.850.000 vnđ

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều MCD-50HRN1 48.000BTU

Model: MCD-50HRN1

Công suất: 48.000BTU