Logo

Sản phẩm

Giá bán: 20.950.000 vnđ
Giá bán: 23.350.000 vnđ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-24PU1H5 24.000BTU

Model: S-24PU1H5/U-24PV1H5

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 29.350.000 vnđ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-28PU1H5 công suất 28000BTU

Model: S-28PU1H5/U-28PV1H5

Công suất: 28.000BTU

Giá bán: 31.450.000 vnđ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-30PU1H5 công suất 30000BTU

Model: S-30PU1H5/U-30PV1H5

Công suất: 30.000BTU

Giá bán: 32.850.000 vnđ

Điều hòa âm trần Panasonic S-40PU1H5 40000BTU | Công ty Anh Sơn

Model: S-40PU1H5/U-40PV1H8

Công suất: 40.000BTU

Giá bán: 34.750.000 vnđ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-45PU1H5 45000BTU

Model: S-45PU1H5/U-45PV1H8

Công suất: 45.000BTU

Giá bán: 39.450.000 vnđ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-50PU1H5 50.000BTU

Model: S-50PU1H5/U-50PV1H8

Công suất: 50.000BTU

Giá bán: 30.750.000 vnđ

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 18000BTU

Model: CS-F18DB4E5/CU-B18DBE5

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 35.950.000 vnđ

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 24000BTU

Model: CS-F24DB4E5/CU-B24DBE5

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 40.950.000 vnđ

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều 28000BTU, Model CS-F28DB4E5/CU-B28DBE5

Model: CS-F28DB4E5/CU-B28DBE5

Công suất: 28.000BTU

Giá bán: 45.950.000 vnđ

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 34000BTU

Model: CS-F34DB4E5/CU-B34DBE8

Công suất: 34.000BTU

Giá bán: 49.950.000 vnđ

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 43000BTU

Model: CS-43DB4E5/CU-B43DBE8

Công suất: 43.000BTU

Giá bán: 57.950.000 vnđ

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 50000BTU

Model: CS-F50DB4E5/CU-B50DBE8

Công suất: 50.000BTU

Giá bán: 19.250.000 vnđ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter 19.000BTU

Model: CU-YT19KBH52/CS-T19KB4H52

Công suất: 19.000BTU

Giá bán: 37.250.000 vnđ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter công suất 24.000BTU

Model: CU-YT24KBH52/CS-T24KB4H52

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 42.550.000 vnđ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter công suất cao 34.000BTU

Model: CU-YT34KBH52/CS-T34KB4H52

Công suất: 34.000BTU

Giá bán: 33.950.000 vnđ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter 43.000BTU

Model: CU-YT43KBH52/CS-T43KB4H52

Công suất: 43.000BTU

Giá bán: liên hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CU/CS-PC18DB4H 18000BTU

Model: CU/CS-PC18DB4H

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: liên hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CU/CS-PC24DB4H 24000BTU

Model: CU/CS-PC24DB4H

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: liên hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CS/CU-D28DB4H5 28000BTU

Model: CS/CU-D28DB4H5

Công suất: 28.000BTU

Giá bán: liên hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CS/CU-D34DB4H5 34000BTU

Model: CS/CU-D34DB4H5

Công suất: 34.000BTU

Giá bán: liên hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CS/CU-D43DB4H5 43000BTU

Model: CS/CU-D43DB4H5

Công suất: 43.000BTU

Giá bán: liên hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CS/CU-D50DB4H5 50000BTU

Model: CS/CU-D50DB4H5

Công suất: 50.000BTU