Logo
Giá bán: 27.850.000 vnđ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC052JN4DEH 18000BTU

Model: AC052JN4DEH/AC-052JX4DEH

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 34.150.000 vnđ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC071JN4DEH/AF 21000BTU

Model: AC071JN4DEH/AF - AC071JX4DEH/AF

Công suất: 21.000BTU

Giá bán: 39.750.000 vnđ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC090JN4DEH/AF 28000BTU

Model: AC090JN4DEH/AF - AC090JX4DEH/AF

Công suất: 28.000BTU

Giá bán: 43.850.000 vnđ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC100JN4DEH/AF 36000BTU

Model: AC100JN4DEH/AF - AC100JX4DEH/AF

Công suất: 36.000BTU

Giá bán: 47.150.000 vnđ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC120JN4DEH/AF 45000BTU

Model: AC120JN4DEH/AF - AC120JX4DGH/AF

Công suất: 45.000BTU

Giá bán: 49.750.000 vnđ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC140JN4DEH/AF 50000BTU

Model: AC140JN4DEH/AF - AC140JX4DGH/AF

Công suất: 50.000BTU