Logo

Sản phẩm

Giá bán: 18.450.000 vnđ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều AC018HB4DED/ID 18000BTU

Model: AC018HB4DED/ID

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 24.750.000 vnđ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều AC024HB4DED/ID 24000BTU

Model: AC024HB4DED/ID

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 27.950.000 vnđ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều AC036HB4DED/ID 36000BTU

Model: AC036HB4DED/ID

Công suất: 36.000BTU

Giá bán: 31.450.000 vnđ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều AC048HB4DED/ID 48000BTU

Model: AC048HB4DED/ID

Công suất: 48.000BTU

Giá bán: 27.850.000 vnđ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC052JN4DEH 18000BTU

Model: AC052JN4DEH/AC-052JX4DEH

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 34.150.000 vnđ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC071JN4DEH/AF 21000BTU

Model: AC071JN4DEH/AF - AC071JX4DEH/AF

Công suất: 21.000BTU

Giá bán: 39.750.000 vnđ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC090JN4DEH/AF 28000BTU

Model: AC090JN4DEH/AF - AC090JX4DEH/AF

Công suất: 28.000BTU

Giá bán: 43.850.000 vnđ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC100JN4DEH/AF 36000BTU

Model: AC100JN4DEH/AF - AC100JX4DEH/AF

Công suất: 36.000BTU

Giá bán: 47.150.000 vnđ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC120JN4DEH/AF 45000BTU

Model: AC120JN4DEH/AF - AC120JX4DGH/AF

Công suất: 45.000BTU

Giá bán: 49.750.000 vnđ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC140JN4DEH/AF 50000BTU

Model: AC140JN4DEH/AF - AC140JX4DGH/AF

Công suất: 50.000BTU

Giá bán: 35.950.000 vnđ
Giá bán: 43.450.000 vnđ
Giá bán: 51.950.000 vnđ
Giá bán: 57.950.000 vnđ
Giá bán: 64.950.000 vnđ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều inverter AC140KN4DKH/EU 48000BTU

Model: AC140KN4DKH / EU

Công suất: 48.000BTU