Logo
Giá bán: 23.350.000 vnđ

Điều hòa âm trần Daikin cassette 1 chiều FCNQ18MV1 18000BTU

Model: FCNQ18MV1/RNQ18MV1

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 27.950.000 vnđ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ21MV1 21000BTU

Model: FCNQ21MV1/RNQ21MV1

Công suất: 21.000BTU

Giá bán: 30.450.000 vnđ

Điều hòa âm trần Daikin cassette 1 chiều FCNQ26MV1 công suất 26000BTU

Model: FCNQ26MV1/RNQ26MV1(Y1)

Công suất: 26.000BTU

Giá bán: 31.450.000 vnđ

Điều hòa âm trần Daikin cassette 1 chiều FCNQ30MV1 công suất 30000BTU

Model: FCNQ30MV1/RNQ30MV1(Y1)

Công suất: 30.000BTU

Giá bán: 36.150.000 vnđ

Điều hòa âm trần Daikin cassette 1 chiều FCNQ36MV1 36000BTU

Model: FCNQ36MV1/RNQ36MV1(Y1)

Công suất: 36.000BTU

Giá bán: 39.850.000 vnđ

Điều hòa âm trần Daikin cassette 1 chiều FCNQ42MV1 42000BTU

Model: FCNQ42MV1/RNQ42MY1

Công suất: 42.000BTU

Giá bán: 42.950.000 vnđ

Điều hòa âm trần cassette Daikin 1 chiều FCNQ48MV1 48000BTU

Model: FCNQ48MV1/RNQ48MY1

Công suất: 48.000BTU

Giá bán: liên hệ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V 42.000BTU

Model: FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V

Công suất: 42.000BTU

Giá bán: liên hệ

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V 45.000BTU

Model: FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V

Công suất: 45.000BTU