Logo
Giá bán: 31.550.000 vnđ

Điều hòa Daikin Inverter FCQ50KAVEA 18000 BTU 2 chiều

Model: FCQ50KAVEA/RZQS50AV1

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 38.850.000 vnđ

Điều hòa Daikin Inverter FCQ60KAVEA 21000 BTU 2 chiều

Model: FCQ60KAVEA/RZQS60AV1

Công suất: 21.000BTU

Giá bán: 41.450.000 vnđ

Điều hòa Daikin Inverter FCQ71KAVEA/RZR71MVMV 24000 BTU 1 chiều

Model: FCQ71KAVEA/RZQ71LV1

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 47.750.000 vnđ

Điều hòa Daikin Inverter FCQ100LUV1 36000 BTU 2 chiều

Model: FCQ100KAVEA/RZQ100LV1

Công suất: 36.000BTU

Giá bán: 51.850.000 vnđ

Điều hòa Daikin Inverter FCQ125KAVEA 45000 BTU 2 chiều

Model: FCQ125KAVEA/RZQ125LV1

Công suất: 45.000BTU

Giá bán: 55.950.000 vnđ

Điều hòa Daikin Inverter FCQ140KAVEA 48000 BTU 2 chiều

Model: FCQ140KAVEA/RZQ140LV1

Công suất: 48.000BTU