Logo
Giá bán: 8.350.000 vnđ

Điều hoà Carrier 1 chiều inverter 10000BTU

Model: 38/42CVUR010

Công suất: 10000BTU

Giá bán: 10.250.000 vnđ

Điều hoà Carrier 1 chiều inverter 13000BTU

Model: 38/42CVUR013

Công suất: 13000BTU

Giá bán: 14.750.000 vnđ

Điều hoà Carrier 1 chiều inverter 18000BTU

Model: 38/42CVUR018

Công suất: 18000BTU