Logo
Giá bán: 9.350.000 vnđ

Điều hoà Carrier 2 chiều 10000BTU

Model: 38/42HUR010

Công suất: 10000BTU

Giá bán: 11.150.000 vnđ

Điều hoà Carrier 2 chiều 12000BTU

Model: 38/24HUR012

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 18.550.000 vnđ

Điều hoà Carrier 2 chiều 24000BTU

Model: 38/42 HUR024

Công suất: 24000BTU