Logo

Sản phẩm

Giá bán: 7.150.000 vnđ

Điều hoà Carrier 1 chiều 10000BTU

Model: 42/38CUR010

Công suất: 10000BTU

Giá bán: 9.050.000 vnđ

Điều hoà Carrier 1 chiều 12000BTU

Model: 42/38CUR013

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.750.000 vnđ

Điều hoà Carrier 1 chiều 18000BTU

Model: 42/38CUR018

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.950.000 vnđ

Điều hoà Carrier 1 chiều 24000BTU

Model: 42/38CUR024

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 8.350.000 vnđ

Điều hoà Carrier 1 chiều inverter 10000BTU

Model: 38/42CVUR010

Công suất: 10000BTU

Giá bán: 10.250.000 vnđ

Điều hoà Carrier 1 chiều inverter 13000BTU

Model: 38/42CVUR013

Công suất: 13000BTU

Giá bán: 14.750.000 vnđ

Điều hoà Carrier 1 chiều inverter 18000BTU

Model: 38/42CVUR018

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.350.000 vnđ

Điều hoà Carrier 2 chiều 10000BTU

Model: 38/42HUR010

Công suất: 10000BTU

Giá bán: 11.150.000 vnđ

Điều hoà Carrier 2 chiều 12000BTU

Model: 38/24HUR012

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 18.550.000 vnđ

Điều hoà Carrier 2 chiều 24000BTU

Model: 38/42 HUR024

Công suất: 24000BTU