Logo

Sản phẩm

Giá bán: 7.250.000 vnđ
Giá bán: 9.150.000 vnđ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTF35UV1V Công suất 12000BTU

Model: FTF35UV1V/RF35UV1V

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 14.450.000 vnđ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTC50NV1V 18000BTU

Model: FTC50NV1V/RC50NV1V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 20.550.000 vnđ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTC60NV1V 21000BTU

Model: FTC60NV1V/RC60NV1V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 85.350.000 vnđ
Giá bán: 10.450.000 vnđ
Giá bán: 16.250.000 vnđ
Giá bán: 23.550.000 vnđ
Giá bán: 10.550.000 vnđ

Điều hòa Daikin tiết kiệm điện 1 chiều FTKS25TVMV 9000BTU

Model: FTKS25TVMV/RKS25TVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 13.450.000 vnđ
Giá bán: 19.550.000 vnđ

Điều hòa Daikin tiết kiệm điện 1 chiều FTKS50TVMV 18000BTU

Model: FTKS50TVMV/RKS50TVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 29.950.000 vnđ