Logo

Sản phẩm

Giá bán: 7.350.000 vnđ
Giá bán: 9.350.000 vnđ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTF35UV1V Công suất 12000BTU

Model: FTF35UV1V/RF35UV1V

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 14.250.000 vnđ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTC50NV1V 18000BTU

Model: FTC50NV1V/RC50NV1V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 20.550.000 vnđ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTC60NV1V 21000BTU

Model: FTC60NV1V/RC60NV1V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 8.350.000 vnđ
Giá bán: 10.350.000 vnđ
Giá bán: 16.250.000 vnđ
Giá bán: 23.350.000 vnđ
Giá bán: 9.450.000 vnđ

Điều hòa Daikin tiết kiệm điện 1 chiều FTKC25UAVMV 9000BTU

Model: FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 11.550.000 vnđ
Giá bán: 18.350.000 vnđ

Điều hòa Daikin tiết kiệm điện 1 chiều FTKC50UAVMV 18000BTU

Model: FTKC50UAVMV/RKC50UAVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 28.550.000 vnđ