Logo

Sản phẩm

Giá bán: 5.050.000 vnđ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC 09MMC 9.000BTU

Model: SC 09MMC / SC09MMC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.150.000 vnđ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC 12MMC 12.000BTU

Model: SC 12MMC/SC12MMC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.150.000 vnđ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC 18MMC 18.000BTU

Model: SC 18MMC/ SC18MMC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 11.950.000 vnđ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC 24MMC 24.000BTU

Model: SC 24MMC / SC24MMC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 4.850.000 vnđ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH 09MMC 9.000BTU

Model: SH 09MMC/ SH09MMC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.450.000 vnđ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH 12MMC 12.000BTU

Model: SH 12MMC/ SH12MMC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.650.000 vnđ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH 18MMC 18.000BTU

Model: SH 18MMC/ SH18MMC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.750.000 vnđ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH 24MMC 24.000BTU

Model: SH 24MMC/ SH24MMC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 4.450.000 vnđ

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC09MMC 9.000BTU

Model: HSC09MMC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.850.000 vnđ

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC12MMC 12.000BTU

Model: HSC12MMC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.950.000 vnđ

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC18MMC 18.000BTU

Model: HSC18MMC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 11.550.000 vnđ

Điều hòa Funiki 1 chiều SHC24MMC 24.000BTU

Model: SHC24MMC

Công suất: 24000BTU