Logo

Sản phẩm

Giá bán: 6.750.000 vnđ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V10ENH 9.000BTU

Model: V10ENH

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.750.000 vnđ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V13ENH 12.000BTU

Model: V13ENH

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.550.000 vnđ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V18ENF 18.000BTU

Model: V18ENF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.550.000 vnđ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V24ENF 24.000BTU

Model: V24ENF

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 8.650.000 vnđ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B10END 10.000BTU

Model: B10END

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.950.000 vnđ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B13END 12.000BTU

Model: B13END

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 16.050.000 vnđ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B18END 18.000BTU

Model: B18END

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.150.000 vnđ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B24END 24.000BTU

Model: B24END

Công suất: 24000BTU