Logo

Sản phẩm

Giá bán: 7.050.000 vnđ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V10ENW 9.000BTU

Model: V10ENW

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.150.000 vnđ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V13ENW 12.000BTU

Model: V13ENW

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 14.050.000 vnđ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V18ENF 18.000BTU

Model: V18ENF1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.150.000 vnđ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V24ENF 24.000BTU

Model: V24ENF

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 8.950.000 vnđ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B10END 10.000BTU

Model: B10END

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.250.000 vnđ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B13END 12.000BTU

Model: B13END

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 16.850.000 vnđ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B18END 18.000BTU

Model: B18END

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.550.000 vnđ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B24END 24.000BTU

Model: B24END

Công suất: 24000BTU