Logo
Giá bán: 23.450.000 vnđ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ24GS1A3 24000BTU

Model: APNQ24GS1A3/APUQ24GS1A3

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 27.550.000 vnđ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ30GR5A3 28000BTU

Model: APNQ30GR5A3/APUQ30GR5A3 A

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 38.550.000 vnđ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ48GT3E3 48000BTU

Model: APNQ48GT3E3/APUQ48GT3E3

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 68.950.000 vnđ

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều inverter APNQ100LFA0 98000BTU

Model: APNQ100LFA0/APUQ100LFA0

Công suất: 96000BTU