Logo

Sản phẩm

Giá bán: 17.550.000 vnđ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C28DHS 28000BTU

Model: NP-C28DHS

Công suất: 28.000BTU

Giá bán: 25.450.000 vnđ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C50DHS 50.000BTU

Model: NP-C50DHS

Công suất: 50.000BTU

Giá bán: 57.450.000 vnđ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C100DL 100.000BTU

Model: NP - C100DL

Công suất: 100.000BTU

Giá bán: 24.950.000 vnđ
Giá bán: 18.850.000 vnđ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa NP-A28DHS 28.000BTU

Model: NP-A28DHS

Công suất: 28.000BTU

Giá bán: 28.050.000 vnđ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa NP-A50DHS 50.000BTU

Model: NP-A50DHS

Công suất: 50.000BTU

Giá bán: 60.450.000 vnđ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa NP-A100DL 100.000BTU

Model: NP-A100DL

Công suất: 100.000BTU