Logo
Giá bán: 15.950.000 vnđ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-210 1 chiều 21000BTU

Model: APF/APO-210

Công suất: 21.000BTU

Giá bán: 17.850.000 vnđ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-240 1 chiều 24000BTU

Model: APF/APO-240

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 19.450.000 vnđ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-280 1 chiều 28000BTU

Model: APF/APO-280

Công suất: 28.000BTU

Giá bán: 24.550.000 vnđ

Điều hoà tủ đứng Sumikura APF/APO-360 1 chiều 36000BTU

Model: APF/APO-360

Công suất: 36.000BTU

Giá bán: 28.450.000 vnđ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-480 1 chiều 48000BTU

Model: APF/APO-480

Công suất: 48.000BTU

Giá bán: 29.550.000 vnđ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-500 1 chiều 50000BTU

Model: APF/APO-500

Công suất: 50.000BTU

Giá bán: 32.550.000 vnđ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-600 1 chiều 60000BTU

Model: APF/APO-600

Công suất: 60.000BTU

Giá bán: 56.950.000 vnđ