Logo

Sản phẩm

Giá bán: 15.950.000 vnđ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-210 1 chiều 21000BTU

Model: APF/APO-210

Công suất: 21.000BTU

Giá bán: 17.850.000 vnđ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-240 1 chiều 24000BTU

Model: APF/APO-240

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 19.450.000 vnđ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-280 1 chiều 28000BTU

Model: APF/APO-280

Công suất: 28.000BTU

Giá bán: 24.550.000 vnđ

Điều hoà tủ đứng Sumikura APF/APO-360 1 chiều 36000BTU

Model: APF/APO-360

Công suất: 36.000BTU

Giá bán: 28.450.000 vnđ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-480 1 chiều 48000BTU

Model: APF/APO-480

Công suất: 48.000BTU

Giá bán: 29.550.000 vnđ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-500 1 chiều 50000BTU

Model: APF/APO-500

Công suất: 50.000BTU

Giá bán: 32.550.000 vnđ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-600 1 chiều 60000BTU

Model: APF/APO-600

Công suất: 60.000BTU

Giá bán: 56.950.000 vnđ
Giá bán: 17.950.000 vnđ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H180 2 chiều 18000BTU

Model: APF/APO-H180

Công suất: 18.000BTU

Giá bán: 19.650.000 vnđ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H240 2 chiều 24000BTU

Model: APF/APO-H240

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 21.250.000 vnđ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H280 2 chiều 28000BTU

Model: APF/APO-H280

Công suất: 28.000BTU

Giá bán: 26.150.000 vnđ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H360 2 chiều 36000BTU

Model: APF/APO-H360

Công suất: 36.000BTU

Giá bán: 31.150.000 vnđ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-480 2 chiều 48000BTU

Model: APF/APO-480

Công suất: 48.000BTU

Giá bán: 32.250.000 vnđ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H500 2 chiều 50000BTU

Model: APF/APO-H500

Công suất: 50.000BTU

Giá bán: 35.450.000 vnđ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H600 2 chiều 60000BTU

Model: APF/APO-H600

Công suất: 60.000BTU

Giá bán: 76.950.000 vnđ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H960 2 chiều 96000BTU

Model: APF/APO-H960

Công suất: 96.000BTU