Logo
Giá bán: 1.680.000 vnđ

Máy làm mát không khí Aroma Elfin L18

Model: ELFIN L18

Công suất: 65W

Giá bán: 2.400.000 vnđ

Máy làm mát không khí Aroma WHIRLY L10

Model: WHIRLY L10

Công suất: 80W

Giá bán: 2.900.000 vnđ

Máy làm mát không khí Aroma Classic L6N

Model: CLASSIC L6N

Công suất: Làm mát: 80W & Sưởi: 1000 W và 2000 W

Giá bán: 3.750.000 vnđ

Máy làm mát không khí Aroma TYPHOON L11

Model: TYPHOON L11

Công suất: 150W

Giá bán: 4.650.000 vnđ

Máy làm mát không khí Aroma TWISTER L25J

Model: TWISTER L25J

Công suất: 200W

Giá bán: 4.250.000 vnđ

Máy làm mát không khí Aroma LUXURY L16N

Model: LUXURY L16N

Công suất: Làm mát: 80W & Sưởi: 1000 và 2000W

Giá bán: 3.950.000 vnđ

Máy làm mát không khí Aroma BREEZE L30

Model: BREEZE L30

Công suất: 120W

Giá bán: 6.490.000 vnđ

Máy làm mát không khí Aroma TORNADO L35

Model: TORNADO L35

Công suất: 180W

Giá bán: 8.650.000 vnđ

Máy làm mát không khí Aroma STORM L9N

Model: STORM L9N

Công suất: 290W

Giá bán: 5.850.000 vnđ

Máy làm mát không khí Aroma L45

Model: L45

Công suất: 165W

Giá bán: 3.550.000 vnđ

Máy làm mát không khí Aroma L19M

Model: L19M

Công suất: 120W