Logo
Giá bán: 8.900.000 vnđ

Máy làm mát Yuiki YK-80MAF

Model: YK-80MAF

Công suất: 200W

Giá bán: 9.990.000 vnđ

Máy làm mát Yuiki YK-70MAF

Model: YK-70MAF

Công suất: 280W

Giá bán: 8.490.000 vnđ

Máy làm mát Yuiki YK-60MAF

Model: YK-60MAF

Công suất: 150W

Giá bán: 4.050.000 vnđ

Máy làm mát Yuiki YK-385MAF

Model: YK-385MAF

Công suất: 12oW

Giá bán: 4.590.000 vnđ

Máy làm mát Yuiki YK-648MAF

Model: YK-648MAF

Công suất: 120W (cooling), 1200/2400W (heating)

Giá bán: 6.590.000 vnđ

Máy làm mát Yuiki YK-1000MAF

Model: YK-1000MAF

Công suất: 200W (cooling), 1400/2800W (heating)

Giá bán: liên hệ

Máy làm mát Yuiki YK-65MAF

Model: YK-65MAF

Công suất: 180W

Giá bán: 4.790.000 vnđ

Máy làm mát Yuiki YK-85MAF

Model: YK-85MAF

Công suất: 220W

Giá bán: 4.490.000 vnđ

Máy làm mát Yuiki YK-75MAF

Model: YK-75MAF

Công suất: 200W