Logo

Sản phẩm

Giá bán: liên hệ
Giá bán: liên hệ
Giá bán: liên hệ
Giá bán: liên hệ
Giá bán: liên hệ
Giá bán: liên hệ
Giá bán: liên hệ
Giá bán: liên hệ
Giá bán: 1.680.000 vnđ

Máy làm mát không khí Aroma Elfin L18

Model: ELFIN L18

Công suất: 65W

Giá bán: 2.400.000 vnđ

Máy làm mát không khí Aroma WHIRLY L10

Model: WHIRLY L10

Công suất: 80W

Giá bán: 2.900.000 vnđ

Máy làm mát không khí Aroma Classic L6N

Model: CLASSIC L6N

Công suất: Làm mát: 80W & Sưởi: 1000 W và 2000 W

Giá bán: 3.750.000 vnđ

Máy làm mát không khí Aroma TYPHOON L11

Model: TYPHOON L11

Công suất: 150W

Giá bán: 4.650.000 vnđ

Máy làm mát không khí Aroma TWISTER L25J

Model: TWISTER L25J

Công suất: 200W

Giá bán: 4.250.000 vnđ

Máy làm mát không khí Aroma LUXURY L16N

Model: LUXURY L16N

Công suất: Làm mát: 80W & Sưởi: 1000 và 2000W

Giá bán: 3.950.000 vnđ

Máy làm mát không khí Aroma BREEZE L30

Model: BREEZE L30

Công suất: 120W

Giá bán: 6.490.000 vnđ

Máy làm mát không khí Aroma TORNADO L35

Model: TORNADO L35

Công suất: 180W

Giá bán: 8.900.000 vnđ

Máy làm mát Yuiki YK-80MAF

Model: YK-80MAF

Công suất: 200W

Giá bán: 9.990.000 vnđ

Máy làm mát Yuiki YK-70MAF

Model: YK-70MAF

Công suất: 280W

Giá bán: 8.490.000 vnđ

Máy làm mát Yuiki YK-60MAF

Model: YK-60MAF

Công suất: 150W

Giá bán: 4.050.000 vnđ

Máy làm mát Yuiki YK-385MAF

Model: YK-385MAF

Công suất: 12oW

Giá bán: 4.590.000 vnđ

Máy làm mát Yuiki YK-648MAF

Model: YK-648MAF

Công suất: 120W (cooling), 1200/2400W (heating)

Giá bán: 6.590.000 vnđ

Máy làm mát Yuiki YK-1000MAF

Model: YK-1000MAF

Công suất: 200W (cooling), 1400/2800W (heating)

Giá bán: liên hệ

Máy làm mát Yuiki YK-65MAF

Model: YK-65MAF

Công suất: 180W

Giá bán: 4.790.000 vnđ

Máy làm mát Yuiki YK-85MAF

Model: YK-85MAF

Công suất: 220W